Karierni center

SEDEŽ

Univerza v Novem mestu
Karierni center Fakultete za ekonomijo in informatiko
Na Loko 2, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 393 00 37
E-pošta: mojca.blazic@uni-nm.si
Spletni naslov: https://fei.uni-nm.si/sl/karierni_center/.

Karierni center Fakultete za ekonomijo in informatiko (v nadaljevanju KC) je bil ustanovljen z namenom, da zagotovi kakovostno informiranje bodočih študentov ter nudi podporo študentom in diplomantom pri načrtovanju kariere, poklicne poti in pri odločanju za nadaljnje izobraževanje. Delovanje kariernega centra udejanja vizijo fakultete, ki si prizadeva zagotoviti čim kvalitetnejšo izobrazbo študentom in konkurenčnost svojih diplomantov na trgu dela. S kvalitetno informiranostjo študentov prispevamo k osebnemu razvoju posameznikov, razširjamo njihova obzorja in jih pripravljamo na sodelovanje v poslovnem svetu ter na sprejemanje novih izzivov, ki v kombinaciji s pridobljenim znanjem in življenjskimi izkušnjami, predstavljajo iskan delovni potencial v današnjem času. Verjamemo, da z usposabljanjem študentov in diplomantov prispevamo k izboljšanju načrtovanja lastne kariere oz. poklicne poti, pridobivanju prvih delovnih izkušenj in tesnejšemu povezovanju visokošolskega zavoda s poslovnim okoljem.


VIZIJA

KC bo priznan karierni center, ki bo na področju načrtovanja in oblikovanja kariere že v času študija študenta povezal z organizacijami poslovnega okolja v Sloveniji in tujini.


POSLANSTVO

Poslanstvo KC je zagotoviti kakovosten študijski in karierni razvoj študentov in diplomantov  različnih študijskih programov Fakultete za ekonomijo in informatiko ter spodbujati sodelovanje s slovenskimi in tujimi delodajalci.
KC spodbuja študente za prevzemanje odgovornosti za razvoj kariere. Študentom poslovnih in upravnih ved zagotavlja priložnosti za načrtovanje kariere, določanje kariernih ciljev, pridobivanje izkušenj, prepoznavanje in oblikovanje osebnostnih in profesionalnih vrednot, razvoj veščin in strokovnih kompetenc. Organizacijam omogoča prepoznavanje ustrezno usposobljenih človeških virov že v času njihovega študija ter vključevanje v razvoj le teh. KC je vez med študenti in gospodarskimi ter drugimi okolji.


TEMELJNI CILJI

Za uresničitev poslanstva si KC zastavlja naslednje temeljne cilje:

 • spodbuditi študente k izvajanju dejavnosti, ki omogočajo razvoj intelektualnih, študijskih in strokovnih potencialov,
 • svetovati študentom pri razvoju kariere kot integriranemu in vseživljenjskemu procesu odločanja na osebni, profesionalni in študijski ravni,
 • ustvariti podporno, varno, odzivno in verodostojno okolje, ki spodbuja študente k odkrivanju možnosti za razvoj kariere, temelječih na posameznikovih interesih, sposobnostih in vrednotah,
 • prepoznavati, vrednotiti in spodbujati karierne možnosti študentov ob ustrezni informacijski, kadrovski in tehnični podpori,
 • prizadevati si za odličnost, inovativnost, profesionalnost, etičnost, napredek pri delu in odnosu do študentov in organizacij,
 • vzpostaviti in vzdrževati dobre poslovne stike in odnose z organizacijami ter njihovimi kadrovskimi oddelki.

STORITVE KARIERNEGA CENTRA

Storitve KC obsegajo naslednje pomembnejše sklope aktivnosti:

 • študijsko in karierno svetovanje bodočim študentom, študentom in diplomantom (individualno in skupinsko),
 • organizacija izobraževanj, ki usmerjajo zaposlitveni potencial študentov in diplomantov,
 • analitično spremljanje zaposlitvenih možnosti in zaposljivosti diplomantov FEI,
 • kadrovsko svetovanje in posredovanje,
 • povezovanje akademskega in gospodarskega okolja,
 • promoviranje vseživljenskega učenja.


Možni načini izvajanja storitev KC:

 • delavnice, tečaji (vaje, delo na primerih),
 • seminarji (specifične vsebine za razvoj kariere),
 • okrogle mize (vsebinske razprave o določeni aktualni temi),
 • predavanja (aktualne vsebine),
 • svetovanje (individualno, skupinsko),
 • tutorstvo,
 • raziskovanje in analitično spremljanje zaposlitvenih možnosti.


Doseganje kakovosti je zagotovljeno z/s:

 • dostopnostjo,
 • individualnim pristopom,
 • zaupnostjo,
 • ažurnim spremljanjem razmer na trgu dela,
 • spodbujanjem mladih k pravočasnemu načrtovanju kariere in pridobivanju kompetenc ,
 • optimizacijo potenciala študenta in diplomanta,
 • skrbjo za študijski in karierni razvoj študentov, diplomantov in akademskega osebja.

DELOVANJE KARIERNEGA CENTRA

KC bo študentom zagotavljal možnosti individualnega in skupinskega svetovanja. Svetovanje bo potekalo v času uradnih ur. Namen uradnih ur KC je posredovanje informacij, pomoč pri iskanju informacij in svetovanje o uporabi aktualnih virov v zvezi z: razvojem kariere, spoznavanjem osebnostnih lastnosti, pridobivanjem delovnih izkušenj, iskanjem zaposlitve, zaposlitvenim razgovorom,…


KADROVSKA ZASEDBA KARIERNEGA CENTRA

Ime in priimek: Mojca Blažič
Telefonska številka: 07 393 00 37
E-naslov: mojca.blazic@uni-nm.si

 

KC upošteva in neguje naslednje vrednote: odprtost do novih idej, pripravljenost pomagati, tolerantnost, iznajdljivost, kreativnost, samoiniciativnost, iskrenost, pozitivno gledanje na svet, prijateljstvo, sodelovanje.

V naši svetovalnici se lahko oglasite v času uradnih ur, vendar vam svetujemo, da se zaradi kvalitete uslug na svetovanje predhodno naročite po elektronski pošti ali telefonu 07 393 00 37.

Vsi člani KC so o vseh dogodkih obveščeni po elektronski pošti in po spletni strani kariernega centra (https://fei.uni-nm.si/sl/karierni_center/).

KC vsako leto organizira delavnice, tečaje, seminarje in predavanja in druge oblike izobraževanj, ki so koristne pri premagovanju ovir pri študiju in pri iskanju zaposlitve.

Izobraževanja in usposabljanja so v večini primerov za študente brezplačna.
 

STRINJAM SE

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani (izbriši piškotke). Več o piškotkih.