Knjižnica

Knjižnica je samostojna visokošolska knjižnica, ki zagotavlja svojim uporabnikom prost dostop do gradiva in informacij za potrebe izobraževalnega in raziskovalnega procesa. Namenjena je predvsem študentom šole, pedagoškim delavcem in raziskovalcem, pa tudi zunanjim uporabnikom, ki jih zanima to področje. Od leta 2001 je polnopravna (aktivna) članica sistema COBISS, skozi katerega uresničuje temeljno strokovno poslanstvo; izposojo, obdelavo gradiva, iskanje informacij o gradivu, bibliografske poizvedbe in drugo.

Temeljne naloge knjižnice so:

 • nuditi podporo in aktivno sodelovati v izobraževalni in raziskovalni dejavnosti ter s strokovnim delom in pomočjo novih tehnologij zagotavljati kakovostne knjižnične storitve;
 • zagotavljati splošno dostopnost gradiva, informacijskih virov in storitev;
 • zagotavljati povezovanje knjižnice na nacionalnem nivoju;
 • sodelovati pri vzajemni katalogizaciji na nacionalnem nivoju.

Knjižnične storitve:

 • ugotavljanje potreb uporabnikov in zagotavljanje relevantnih informacij za zadovoljevanje le-teh;
 • enostaven in učinkovit dostop do informacijskih virov;
 • zagotavljanje individualne pomoči, podpore in nasvetov uporabnikom;
 • izobraževanje uporabnikov za samostojno iskanje informacij;
 • širjenje knjižne zaloge z nabavo domače in tuje strokovne literature in serijskih publikacij;
 • strokovna obdelava novega in podarjenega gradiva;
 • strokovna obdelava diplomskih in magistrskih nalog študentov šole oz. šol, ki jih pokriva knjižnica;
 • posredovanje podatkov IZUM-u za pridobitev šifre raziskovalca in izdelava bibliografij za pedagoške delavce šol, ki jih pokriva knjižnica;
 • posredovanje podatkov Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) za CIP zapis publikacij, ki jih izdaja šola;
 • izdelava statistik za NUK;
 • priprava podatkov za pridobitev subvencij ARRS za nakup tuje literature;
 • lektoriranje in
 • drugo.

Kontaktni telefon: 07/ 393 00 24

Kontaktni naslov e-pošte knjiznica-fupinm@guest.arnes.si

Knjižničarka:


Knjižnični red

 

Iskanje gradiva  
 
Na naslovu 
http://www.cobiss.si/ po kliku "Vstopite v virtualno knjižnico Slovenije". Nato predlagamo "Izbirno iskanje". Potem v okencu spodaj vpišete VSUPNM, da pridete v lokalno bazo naše knjižnice. Zaenkrat lahko iščete tudi še po prejšnji različici COBISS/OPAC.

     
Podaljševanje izposoje (dvakrat) in rezervacija gradiva od doma z geslom    

Na povezavi http://www.cobiss.si/ kliknete na "Moja knjižnica (COBISS+)", potem še enkrat na "Moja knjižnica" in vnesete ustrezne podatke. Geslo izberete ob vpisu v knjižnico.

 

Seznam revij, dostopnih v knjižnici

 

Razne povezave

Urad vlade RS za informiranje  http://www.ukom.gov.si/si/
Uradni list RS 
http://www.uradni-list.si/main.cp2
Statistični urad Slovenije 
http://www.stat.si/
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj 
http://www.umar.gov.si/
Gospodarska zbornica Slovenije 
http://www.gzs.si/
Evropska centralna banka 
http://www.ecb.int/home/html/index.en.html
Banka Slovenije
http://www.bsi.si/
Združenje bank Slovenije 
http://www.zbs-giz.si/
Ljubljanska borza 
http://www.ljse.si/
Evropski dokumentacijski center 
http://www.ef.uni-lj.si/edc/

Vladni portal EU  http://evropa.gov.si/

Strani EU http://europa.eu/index_sl.htm 

 

Baze podatkov dostopne preko interneta

Splošne

Encyclopaedia Britannica http://www.britannica.com/
Spletni slovarji
http://evroterm.gov.si/slovar/slovar.html 
 
S področja ekonomije in poslovnih ved

IEEE Xplore http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
IUS-INFO
http://www.ius-software.si/
JSTOR
http://www.jstor.org/
Sage Journals Online 
http://journals.sagepub.com/
Social Science Research Network 
http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm 
 
Digitalna knjižnica Slovenije 
http://www.dlib.si/ 

 

Strokovni standardi in priporočila za organizacijo, delovanje in evalvacijo visokošolskih knjižnic 

www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/kultura/STANDARDI_visokosolske_knjiznice_14052012_sprejeti_objava_OBDOBJE.pdf 

 

Obrazec za izdelavo bibliografij objavljenih del predavateljev v sistemu COBISS

STRINJAM SE

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani (izbriši piškotke). Več o piškotkih.